۱۴۰۲ جمعه ۱۹ خرداد -
17:57:35
ویژه همکاران | English
 
بهینه سازی مصرف انرژی (بخش صنعت)
 
 
 
-       ممیزی انرژی نیروگاه رامین اهواز به کارفرمایی شرکت منیران سال 88
 
-       ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی کارخانه ایران خودرو خراسان سال 89
 
-       ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی کارخانه لوله گستر اسفراین سال89
 
-       ممیزی انرژی تصفیه خانه مرکزی شرکت مناطق نفت خیز جنوب سال 91
 
-       ممیزی انرژی کارخانه آجر شرکت تعاونی اسلامی غدیر زرند کرمان سال 86
 
-       ممیزی انرژی کارخانه کارتن مشهد سال 87
 
-       ممیزی انرژی کارخانه لو پلاستیک سال 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-       ممیزی انرژی نیروگاه رامین اهواز به کارفرمایی شرکت منیران سال 88
 
-       ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی کارخانه ایران خودرو خراسان سال 89
 
-       ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی کارخانه لوله گستر اسفراین سال89
 
-       ممیزی انرژی تصفیه خانه مرکزی شرکت مناطق نفت خیز جنوب سال 91
 
-       ممیزی انرژی کارخانه آجر شرکت تعاونی اسلامی غدیر زرند کرمان سال 86
 
-       ممیزی انرژی کارخانه کارتن مشهد سال 87
 
-       ممیزی انرژی کارخانه لو پلاستیک سال 84